Användaravtal

Användaravtal för Svenska Elitserien i CS:GO

Användaravtal

Användaravtal för Svenska Elitserien i CS:GO

Genom att registrera dig och delta i Svenska Elitserien i CS:GO (“Ligan”) godkänner du följande användaravtal (“Avtalet”):

Allmänt

1.1 Genom att registrera dig och delta i Ligan bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt Avtalet, vår integritetspolicy samt våra regler.

1.2 Du bekräftar också att du är minst 18 år gammal eller att du har tillstånd från dina föräldrar eller vårdnadshavare att delta i Ligan.

1.3 Vi förbehåller oss rätten att ändra Avtalet när som helst och utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera Avtalet för eventuella ändringar.

Registrering och deltagande

2.1 För att delta i Ligan måste du registrera dig inför varje säsong. Vid registreringen ska du uppge namn, nickname, mailadress, födelsedatum (personnummer för Elitserien), adress och telefonnummer. All information används för administrering av Ligan och utskick av information och nyheter via e-post. Du kan läsa mer om hur din information används och dina rättigheter i vår Integritetspolicy.

2.2 Du är ansvarig för att den information du lämnar vid registreringen är korrekt och uppdaterad. Om du av någon anledning behöver uppdatera din information under säsong ska detta göras snarast till info@secsgo.se.

2.3 Du förbinder dig att inte använda några otillåtna program eller verktyg som ger dig en obehörig fördel i spelet.

2.4 Du samtycker till att vi kan kontakta dig via e-post eller telefon i samband med Ligan.

2.5 Du bekräftar att du är medveten om att priser är något laget vinner tillsammans. Om en partner enbart har möjlighet att skicka ut priser till en person kommer hela lagets priser att skickas till den personen. Det är då upp till laget själva att fördela priserna på det sätt de önskar.

Upphovsrätt och varumärken

3.1 All upphovsrätt och alla varumärken tillhör respektive ägare och licensgivare.

3.2 Du förbinder dig att inte kopiera, modifiera eller distribuera några delar av Ligans innehåll eller webbplats utan vårt skriftliga tillstånd.

Ansvarsfriskrivning

4.1 Vi garanterar inte att Ligan eller dess innehåll är felfritt eller att de kommer att vara tillgängliga utan avbrott eller fel.

4.2 Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella skador, förluster eller kostnader som uppstår i samband med ditt deltagande i Ligan.

Tvistlösning och tillämplig lag

5.1 Detta Avtal regleras av svensk lag.

5.2 Eventuella tvister som uppstår i samband med detta Avtal ska lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan nå en överenskommelse, ska tvisten lösas genom skiljeförfarande vid SCC:s skiljedomsinstitut enligt dess regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska ske på svenska och platsen för skiljeförfarandet ska vara Stockholm, Sverige. Kostnaden för skiljeförfarandet ska användaren som initierar skiljeförfarandet stå för. Var och en av parterna har rätt att avstå från detta skiljeförfarande och i stället väcka talan vid allmän domstol. Dock ska användaren, för att få rätt att väcka talan vid allmän domstol, först betala alla kostnader som SECSGO har haft i samband med skiljeförfarandet inklusive men inte begränsat till SCC:s avgifter, advokatkostnader och andra rättsliga kostnader. Denna bestämmelse ska gälla oavsett vilken part som är den vinnande parten i skiljeförfarandet. Tvistlösningsklausulen omfattar enbart tvister som rör tolkning eller tillämpning av detta Avtal och inte regelverket.

Genom att registrera dig och delta i Ligan godkänner du detta användaravtal i sin helhet.

Uppdaterat: [2023-02-19]